Plan godzinowy.

PLAN SPOTKANIA

Dzień 1 /   28 września 2022 roku

13.00 – 15.30              Przyjazd zakwaterowanie

15.30 – 16.00              Kawa na powitanie

16.00 – 19.00              Zajęcia

16.00                           Zajęcia 2

16.20                           Prezentacja 1

16.30                           Wystąpienie 1

16.50                           Zajęcia warsztatowe z MM Ewidencja NOVA

20.00                           KOLACJA

Dzień 2 /   29 września 2022 roku

  8.00 – 9.00                Śniadanie

  9.30 – 14.00              Warsztaty z MM Ewidencja NOVA 2

14.00 – 15.00              Obiad

15.30 – 15.50              Zajęcia 3

15.50   – 16.20             Zajęcia warsztatowe z MM Ewidencja NOVA

16.20   – 19.00             Zajęcia warsztatowe z MM Ewidencja NOVA

20.00                           KOLACJA    

Dzień 3 /   30 września 2022 roku

8.00 – 9.00                  Śniadanie

9.30 – 13.30                Zajęcia warsztatowe z MM Ewidencja NOVA

13.30 – 14.00              Podsumowanie i zamknięcie spotkania