Dla FIRM zainteresowanych udziałem w Spotkaniu.

MM Ewidencja NOVA to:

oprogramowanie użytkowane w szpitalach przez działy aparatury medycznej do prowadzenia elektronicznej dokumentacji eksploatacji sprzętu medycznego.

Spotkania Użytkowników MMEwidencja to:

okazja do wymiany doświadczeń przez pracowników, kierowników działów aparatury medycznej oraz dyrektorów technicznych placówek medycznych. Spotkania Użytkowników to szkolenia wpisane w kalendarz działów aparatury medycznej od 2007 roku . Dorocznie uczestniczy w nich kilkudziesięciu przedstawicieli szpitali użytkujących oprogramowanie MM Ewidencja. Podczas Spotkań prowadzone są zajęcia z zakresu eksploatacji aparatury medycznej oraz bezpieczeństwa wykorzystywania sprzętu medycznego w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów.

Jeżeli prowadzisz firmę współpracującą ze szpitalami  i chcesz:

– przedstawić swoje przedsiębiorstwo, jego osiągnięcia, dorobek oraz ofertę;

– poszerzyć lub wzmocnić kontakty z osobami z działów aparatury medycznej;

– zaprezentować NOWOŚCI sprzętowe lub wyjątkową usługę,

to skorzystaj z możliwości zaprezentowania się na Spotkaniu Użytkowników MM Ewidencja.