SPOTKANIA UŻYTKOWNIKÓW

Historia SPOTKAŃ UŻYTKOWNIKÓW oprogramowania MM Ewidencja nierozerwalnie łączy się z kolejnymi wdrożeniami oraz naturalnym rozwojem kontaktów i współpracy z pracownikami działów aparatury w placówkach medycznych.

Na warsztatach i zajęciach praktycznych omawiane są zagadnienia dotyczące:

  • najciekawszych rozwiązań z wykorzystaniem oprogramowania MM Ewidencja,
  • doskonalenia pracy w programie,
  • ostatnich wdrożeń.

W trakcie spotkania prezentowane będą również tematy związane z:

  • zarządzaniem aparaturą medyczną i jej nadzorowaniem;
  • prowadzeniem serwisu sprzętu medycznego;
  • organizacją pracy.

ZAPRASZAMY