MM Ewidencja NOVA – informacje

MM Ewidencja NOVA to nieodzowne  narzędzie do nadzorowania i zarządzania aparaturą medyczną oraz infrastrukturą techniczną w jednostkach ochrony zdrowia. Rozwiązanie zgodne z aktualnym stanem prawnym, zaakceptowane przez organy kontrolne oraz audytorów systemu zarządzania jakością oraz akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

Oprogramowanie MM Ewidencja NOVA zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z ZSJ ISO 9001.

Funkcjonalności oprogramowania pozwalają na wspomaganie zarządzaniem procesem eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej. Zapewniają minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii aparatury medycznej wykorzystywanej w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów. Dają możliwość szczegółowych analiz danych dotyczących urządzeń w zakresie efektywności ich wykorzystania, czasu pracy, kosztów a także oceny serwisu technicznego pod kątem jego sprawności i skuteczności. MMEwidencja NOVA jest nieocenionym instrumentem przy obsłudze kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz audytowaniu obszaru infrastruktury jednostki ochrony zdrowia.