MM Ewidencja NOVA wersja demonstracyjna

Skorzystanie z wersji demonstracyjnej poprzedza wypełnienie formularza kontaktowego, omówienie i uzgodnienie potrzeb Klienta. Dane wprowadzone do formularza służą przygotowaniu odpowiedniej wersji oprogramowania oraz celom  statystycznym.

Klient może używać wersji demonstracyjnej oprogramowania MM Ewidencja NOVA wyłącznie w celach niekomercyjnych, w szczególności: edukacji własnej, testowaniu rozwiązań związanych z wykorzystaniem oprogramowania w pracy działów aparatury medycznej i działów technicznych.

Wersja demonstracyjna umożliwia sprawdzenie poszczególnych funkcji oprogramowania.

Przed przystąpieniem do pracy w programie należy odbyć odpowiednie przeszkolenie – instruktaż oraz zapoznać się z instrukcją obsługi.

Notatka20160728132721