Potwierdzenie należytego wykonania wdrożenia

Lista referencyjna obejmuje 142 szpitale, w których zostało zainstalowane oprogramowanie.

Zainteresowanym udostępniamy nazwy placówek medycznych, instytutów oraz uniwersytetów medycznych eksploatujących program MM Ewidencja.