MM Ewidencja

Opracowane, produkowane i wdrażane przez MM Poland Maszyny Standardy oprogramowanie to narzędzie informatyczne, zawierające zestaw instrukcji realizujących procedury nadzorowania i zarządzania infrastrukturą techniczną w tym aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia. To automatyzacja pracy w działach technicznych i aparatury medycznej.

Oprogramowanie MM Ewidencja zostało stworzone przy użyciu nowoczesnych narzędzi z zastosowaniem najbardziej efektywnych algorytmów.

Oprogramowanie MM Ewidencja jest chronione prawem autorskim i dystrybuowane na warunkach określonych w licencji.