XV Spotkanie Użytkowników Karpacz 2020

Pod względem epidemiologicznym Spotkanie zostało zabezpieczone w następujący sposób:

  • w hotelu wdrożono zasady bezpieczeństwa i zasady sanitarne potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez Bureau Veritas;
  • każdy z uczestników otrzyma osobisty pakiet sanitarny;
  • zachowany zostanie obowiązujący dystans w trakcie zajęć oraz po;
  • przy wejściu do hotelu i na zajęcia wykorzystana zostanie brama odkażająca WAAM.