MM Ewidencja

Opracowane i produkowane przez MM Poland Maszyny Standardy oprogramowanie to narzędzie informatyczne, zawierające zestaw instrukcji realizujących procedury nadzorowania i zarządzania infrastrukturą techniczną (również aparaturą medyczną) w jednostkach ochrony zdrowia. To automatyzacja pracy w działach technicznych i aparatury medycznej.

Oprogramowanie MM Ewidencja zostało stworzone przy użyciu nowoczesnych narzędzi z zastosowaniem najbardziej efektywnych algorytmów.

Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i dystrybuowane na warunkach określonych w licencji.